OBSZAR PRACY

Depresja, niskie poczucie własnej wartości, zaburzenia psychosomatyczne, zaburzenia emocjonalne, kryzys zawodowy, stres, kryzys życiowy, problemy wychowawcze, kryzys emocjonalny, kryzys w związku.

Prowadzę terapię indywidualną osób dorosłych, par oraz dzieci i młodzieży.

 

KONSULTACJE ONLINE ORAZ W GABINECIE 

(Centrum Kaprysowa, ul. Kaprysowa 1, 20-843 Lublin)

Konsultacja psychologiczna • 150 zł
Terapia indywidualna • 150 zł
Terapia par • 160 zł

O mnie

mgr Maja Kurczuk. Z wykształcenia jestem psychologiem. Jestem członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

W ramach nurtu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (Brief Solution Focused Teraphy) ukończyłam szkolenie terapeutyczne I stopnia, a także szkolenia specjalistyczne m.in. z zakresu pracy z  rodziną w obliczu rozwodu, z obszaru pracy z osobami z depresją, zaburzeniami odżywiania oraz terapii par i interwencji kryzysowej.

W ramach Projektu „The Presja” pracuję terapeutycznie z dziećmi i młodzieżą
w lubelskich placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Wykonuję zawód psychologa pomagając w przezwyciężaniu kryzysów życiowych i problemów osobistych, które w danym momencie są zbyt dużym obciążeniem emocjonalnym. Pracuję z parami, osobami dorosłymi, młodzieżą oraz dziećmi.

Koncentracja na rozwiązaniach

Szkoliłam się w podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązaniach. W ramach tej metody ukończyłam szkolenie terapeutyczne I stopnia, a także szkolenia specjalistyczne m.in. z zakresu pracy z rodziną w obliczu rozwodu oraz z obszaru pracy z osobami z depresją i pracy z parami. Jestem członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Zakres pomocy

Obszar pracy: depresja, niskie poczucie własnej wartości, zaburzenia psychosomatyczne, zaburzenia emocjonalne, kryzys zawodowy, stres, kryzys życiowy, problemy wychowawcze, kryzys emocjonalny, kryzys w związku.

Prowadzę terapię indywidualną osób dorosłych, par oraz dzieci i młodzieży. Wspieram w radzeniu sobie z trudnościami i dążeniu do lepszego życia.

Pomagam w przezwyciężaniu kryzysów życiowych i problemów osobistych, które w danym momencie są zbyt dużym obciążeniem emocjonalnym.

Akceptacja i zrozumienie

W kontakcie z drugim człowiekiem kluczowa jest dla mnie akceptacja i zrozumienie perspektywy drugiej osoby. Głęboko wierzę, że każdy człowiek dysponuje potencjałem i zasobami, które skutecznie pozwalają mu zmierzyć się z trudności i dokonać pozytywnej zmiany. Na co dzień pomagam w kontaktowaniu się z tymi właśnie zasobami.

Praca z dziećmi i z młodzieżą

Jako terapeuta współpracuję z krakowską Fundacją „Z Wyboru”, która realizuje projekty społecznie użyteczne, zgodne z wartościami Stylu życia Z Wyboru. W ramach tej współpracy prowadzę terapię dzieci i młodzieży z 5 Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych na terenie Lublina.

maja-kurczuk-3b

Kontakt

Zapraszam do kontaktu:

Maja Kurczuk – ZnanyLekarz.pl

maja-kurczuk-3b